Zwolnienie dyscyplinarne – co zrobić, gdy pracodawca zrobił to niesłusznie?

Zwolnienie dyscyplinarne niesie za sobą poważne konsekwencje dla pracownika, którego to dotknęło. Niekiedy jednak zdarza się, że pracodawca postąpił niezgodnie z prawem i takie zwolnienie nie miało podstawy. Warto więc dowiedzieć się, co zrobić, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji.

Jak dowieść, że zwolnienie dyscyplinarne było bezprawne?

Za zwolnienie dyscyplinarne rozumie się rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia. Jego przyczyną jest najczęściej rażące naruszenie obowiązków pracowniczych. Może to być więc nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, stawienie się w niej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także rażące niedbalstwo pracownika. Jest ono jednak zupełnie bezprawne w momencie, gdy zwolnienie nastąpiło bez podania konkretnej przyczyny lub przyczyna ta nie mieściła się w zakresie sytuacji, jakie prawo pracy kwalifikuje do zwolnienia dyscyplinarnego. Pracodawca nie może tak postąpić również wtedy, gdy upłynął co najmniej miesiąc od chwili, gdy dowiedział się o zaistnieniu takiej sytuacji. W sytuacji, gdy pracodawca mimo wszystko decyduje się na zwolnienie dyscyplinarne pracownik ma prawo dochodzić swoich praw. W pierwszej kolejności powinien przede wszystkim skonfrontować się z przełożonym i omówić zaistniałą sytuację. Jeśli jednak to nie przyniesie rezultatu może udać się z tym do sądu. W walce z nieuczciwym pracodawca pomocna będzie z pewnością kancelaria prawo pracy Poznań to jedno z miast, w którym z łatwością taką znajdziemy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − trzynaście =