Z jakich elementów powinna się składać dobrze napisana praca magisterska?

Pięcioletnie studia uniwersyteckie zwieńczone są napisaniem pracy magisterskiej. Po jej obronieniu przed komisją uczelni, uzyskuje się tytuł magistra w określonej dziedzinie. Praca magisterska musi mieć znaczną wartość merytoryczną i odpowiednią konstrukcję, aby spełniała warunki dzieła naukowego. Jak ją napisać?

Elementy, z których składa się praca magisterska

Pierwszy rozdział poświęcony jest ogólnemu omówieniu zagadnień, które będą poruszane w pracy. Opisuje się metody i narzędzia badawcze. Później potrzebna jest część teoretyczna. Magistrant przedstawia swoją koncepcję podejścia do tematu, w kontekście już opublikowanych badań innych autorów. Następny rozdział przedstawia wyniki własnych badań empirycznych. Znajdą się w nim tabele z danymi liczbowymi, wykresy i opracowania statystyczne, oraz wstępne wnioski. W kolejnych fragmentach pracy zawarta jest wszechstronna interpretacja uzyskanych wyników. Ważne jest, aby wniosły one coś nowego do problematyki przedmiotu badań. Ostatni rozdział poświęcony jest podsumowaniu całej pracy, z uwypukleniem jej wkładu w całokształt wiedzy z danej dziedziny. Na końcu podaje się bibliografię – spis pozycji z literatury przedmiotu, wykorzystanych do tworzenia pracy.

Strona formalna

Student po raz pierwszy spotyka się z tego typu zadaniem. Dopuszczalne jest więc, aby zwrócił się do osób bardziej doświadczonych o pomoc w pisaniu pracy magisterskiej od strony formalnej. Może się od nich dowiedzieć jak w sposób zwięzły i klarowny przedstawić przekazywane treści. Jak sprawić, aby tekst był spójny pod względem treści i formy. W tego typu pracy ważna jest też poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna, więc potrzebna jest korekta. Taka pomoc ma również na celu wskazanie słabszych fragmentów tekstu do przeróbki lub poprawy. Ponadto warto się dowiedzieć, jak wykorzystywać dostępną literaturę naukową z podkreśleniem praw autorskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzynaście + siedemnaście =