Opieka nad dziećmi po rozwodzie – jakie kryteria decydują o jej przyznaniu?

W wyroku rozwodowym sąd orzeka między innymi o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci. Podczas podejmowania decyzji w tej kwestii kieruje się on przede wszystkim dobrem dziecka, które jest dla sądu wartością nadrzędną. Jeszcze przed złożeniem wniosku rozwodowego warto wiedzieć, w jaki sposób może zdecydować sąd i jakie kwestie mają kluczowe znaczenie podczas orzekania.

Sposoby powierzenia władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym

Jeśli małżonkowie nie ustalą pomiędzy sobą (na drodze pisemnego porozumienia) sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie oraz kwestii związanych z kontaktami z dzieckiem, sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga w powyższej kwestii. Najważniejszym kryterium branym pod uwagę przez sąd jest dobro dziecka. Pojęcie to trudne do zdefiniowania i zawiera w sobie takie przesłanki, jak możliwość zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju, możliwość poszanowania jego godności, prawo do decydowania o sobie zgodnie z dojrzałością dziecka. Sąd badając dobro dziecka bierze pod uwagę to w jaki sposób dziecko jest związane z danym rodzicem oraz który z nich zapewni mu jak najlepszy byt, a w tym ochronę zdrowia i życia. Coraz częściej przesłuchuje się dziecko w obecności psychologa. Podejmując decyzję sąd ma 4 możliwości :

– może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom,

– ustalić, że władza rodzicielska będzie sprawowana przez jednego z rodziców, drugi natomiast zostanie uprawniony do określonych obowiązków i praw w stosunku do dziecka,

– ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej jednego a także oboje rodziców,

– nową kwestią, o której sąd może zdecydować na zgodny wniosek małżonków jest niezdecydowanie w kwestii kontaktów z dzieckiem przez sąd. Ma to jednak bardzo rzadko miejsce. Z uwagi na to, że większość spraw rozwodowych (zwłaszcza jeśli są wspólne małoletnie dzieci) budzi dużo emocji i nie jest kwestią prostą, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jeśli jesteśmy w takiej sytuacji i potrzebny nam adwokat rozwody Sosnowiec posiada wielu specjalistów od tego typu spraw. Profesjonalny pełnomocnik zadba w najlepszy sposób o interesy swojego klienta i bezpiecznie przeprowadzi cały proces rozwodowy, włącznie z kwestią dotyczącą władzy rodzicielskiej i utrzymywania z nim kontaktów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 + siedem =