Na czym polega badanie jakim jest chromatografia jonowa?

W nowoczesnym laboratorium takim jak na stronie https://www.tegal.pl/laboratorium/uslugi-2/analiza-jonowa/, każdego dnia realizowany jest proces badania wody. W tym celu wykorzystuje się chromatografie jonową, która jest niezwykle precyzyjne badaniem, dzięki czemu można uzyskać miarodajne wyniki i to w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki temu, metoda chromatografii jonowej można wykorzystywać w bardzo wielu branżach, między innymi w branży spożywczej, jak i budowlanej. Najczęściej metoda ta wykorzystywana jest w celu określenia przydatności wody do spożycia, a także ustalenia poziomu zanieczyszczenia ścieków.

Szerokie zastosowanie chromatografii jonowej

Wykorzystując chromatograf jonowy możliwe jest wykonanie bardzo precyzyjnej analizy zdysocjowanych składników. Oznacza to, że składniki znajdują się w postaci jonowej. Dzięki czemu z łatwością można oznaczyć zawartość ilościową pierwiastków w wodzie jakiś ciekach. W szczególności brane są pod uwagę szkodliwe pierwiastki, zagrażające życiu lub zdrowiu, takie jak mangan, nikiel, cynk miedź, ołów, kadm, lit, czy żelazo. Brane są pod uwagę także chlorki, azotany, fosforany, fluorki, bromki i siarczany. Dodatkowo można jeszcze wyszczególnić inne składniki, w zależności od przeznaczenia badania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + trzynaście =