Jak powinien być zaplanowany wywóz odpadów z terenów przedsiębiorstwa?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego – powietrza, wody i gleby. Wpływa to na zdrowie ludzi, stan roślinności i zmiany klimatyczne. Nieustannie poszukuje się coraz to nowszych technologii przetwarzania śmieci komunalnych i odpadów z zakładów przemysłowych. Wdrożenie nowoczesnych metod recyklingu pozwala przetworzyć odzyskane surowce wtórne na pełnowartościowe materiały do wytwarzania innych wyrobów, lub do pozyskiwania alternatywnych źródeł energii.

Przekazywanie i odbiór odpadów 

Przed wywózką z terenu przedsiębiorstwa, wszystkie odpady muszą być starannie posegregowane i zapakowane. Szczególnie ważne jest, aby substancje toksyczne umieszczone były w szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Zakłady przemysłowe są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, w której będzie podana ich  masa i rodzaj. Odbywa się to w systemie elektronicznym. Odbiorca zatwierdza w systemie kartę przekazania, a kiedy przewoźnik potwierdzi ukończenie transportu do miejsca docelowego, można już uznać, że odpady zostały skutecznie przekazane.

Jak przetwarzane są odpady?

Po odbiorze pozostałości poprodukcyjnych, zakład gospodarowania odpadami wykorzystuje je do wytwarzania paliw alternatywnych. Dostarcza je do cementowni i elektrowni, przez co oszczędza się naturalne, nieodnawialne surowce energetyczne – węgiel, ropę naftową, gaz ziemny. Substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego pozyskane z oczyszczalni ścieków, poddawane są procesowi stabilizacji tlenowej, w wyniku której powstają środki do użyźniania gleby – ekologiczna alternatywa nawozów chemicznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 1 =