Jak postępować z firmą, która jest niewypłacalna?

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ponad 700 przedsiębiorstw osiągnęło niewypłacalność po ośmiu miesiącach roku 2020. Wpływ na to miała między innymi trwająca pandemia i zmiany w przepisach prawnych. Znaczny spadek popytu w branżach przełożył się na osiągane wyniki. Ze względu na trudną sytuację pojawiło się więcej kłopotów z regulowaniem zobowiązań firm, niż w latach poprzednich.

Wypłacalność określana jest mianem zdolności przedsiębiorstwa do spłaty wszystkich zobowiązań w terminie. Często mylona jest z płynnością finansową, która z kolei odnosi się do możliwości zapłaty jedynie zobowiązań bieżących i determinowana jest przez poziom aktywów obrotowych w firmie. Przedsiębiorstwo, które nie dysponuje majątkiem niezbędnym do zaspokojenia wszystkich swoich wierzycieli, zagrożone jest bankructwem. Kiedy ten stan utrzymuje się przez okres trzech miesięcy koniecznym może okazać się ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej.

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Złożenie stosownego wniosku o upadłość nie jest wystarczające do jej stwierdzenia. Sąd może oddalić pismo, gdy uzna panującą sytuację za przejściową lub kiedy firma nie posiada majątku niezbędnego na pokrycie kosztów postępowania i częściową spłatę wierzycieli. Brak pieniędzy jest przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W celu uniknięcia dodatkowych nieprzyjemności konieczne może okazać się zasięgnięcie porady prawnej eksperta i przede wszystkim zapoznanie z procedurą. Odpowiednie informacje może znaleźć między innymi na stronie https://wyzerujdlugi.pl/upadlosc-przedsiebiorcy/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × jeden =