Czy pracownicy biurowi muszą przechodzić szkolenie BHP?

Z początkiem roku 2019 weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksu pracy. Zmiany dotyczą między innymi okresowych szkoleń pracowników administracyjno-biurowych z zakresu BHP. Ustawodawca zakłada, że obowiązkiem kształcenia powinni być objęte stanowiska, gdzie istnieje taka konieczność i uzasadniona potrzeba. Dodatkowo ma to być sposób na obniżenie kosztów zakładów pracy oraz ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstw.

Pracownik administracyno-biurowy w świetle nowelizacji przepisów

Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania szkoleń obwarowane jest wyłączeniami, z którymi każdy pracodawca powinien się zapoznać. Obligatoryjność okresowego kształcenia pracowników w zakresie BHP została zniesiona dla grup zawodowych o mniejszej bądź równej trzeciej kategorii ryzyka (czyli charakteryzujących się najniższą wypadkowością i szkodliwością dla zdrowia).

Ani wyżej wspomniane zwolnienie, ani grupa, do jakiej zakład pracy zostaje zakwalifikowany nie są stałe i nieodwołalne. Wraz z modyfikacją profilu wiodącej działalności przedsiębiorstwa może zmienić się kategoria ryzyka i obligatoryjność szkoleń pracowników zostanie przywrócona. Pracodawca w takiej sytuacji ma pół roku na zastosowanie się do odpowiednich przepisów. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się szkoleniami BHP, taką jak np. ta: http://www.bhp-falanga.pl/.

Pracodawca jako instruktor BHP

Kolejną istotną zmianą jest zezwolenie pracodawcom zatrudniającym pięćdziesiąt lub mniej osób na samodzielne kształcenie ich z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, o ile ukończą odpowiednie szkolenie przygotowujące do wykonywania tych zadań. Nadal jednak mogą korzystać z usług firm zewnętrznych organizujących szkolenia BHP Szamotuły mają ich kilka na swoim terenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + 11 =