Co musi zawierać projekt kanalizacji?

Według prognostyków nasilające się gwałtowne opady i burze mogą powodować coraz częstsze podtopienia. Jest to spowodowane tym, że sieci kanalizacyjne nie są w stanie przyjąć takiego nadmiaru wody i dlatego najbardziej narażone są piwnice, garaże, parkingi czy drogi. W tym wypadku najlepszym wyjściem jest kanalizacja deszczowa, niezależna od kanalizacji ściekowej. By inwestycja spełniała swoje zadanie, powinna mieć dobry projekt, uwzględniający wszystkie parametry, materiały, spełniające kryteria bezpieczeństwa.

Co jeszcze powinien zawierać projekt kanalizacji deszczowej, by realizacja doszła do skutku?

Opis techniczny, w którym znajdą się takie ważne zagadnienia jak:

 • podstawa, przedmiot i zakres opracowania,
 • istniejące zagospodarowanie terenu, jego przyszłe zagospodarowanie oraz obowiązujący na danym terenie MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),
 • badania geotechniczne stwierdzające warunki gruntowo-wodne.

Rozwiązania techniczne, w których skład wchodzą:

 • kanalizacja deszczowa, której zadaniem jest odprowadzanie wody,
 • studnie rewizyjne,
 • studzienki ściekowe,
 • urządzenia do oczyszczania wód opadowych, które składa się z osadnika oraz separatora,
 • wylot projektowanego kolektora, odprowadzającego wodę do rowu,
 • przyłącze wodociągowe,
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej,
 • instalacja ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w budynku WC.

Projekt kanalizacji deszczowej zawiera także:

 • roboty ziemne, prowadzone na terenie inwestycji,
 • próby szczelności,
 • odwodnienie wykopów,
 • odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 • uwagi końcowe,
 • uwarunkowanie środowiska, na którym będzie prowadzona inwestycja.

Każde przedsiębiorstwo, deweloper czy instytucja publiczna, która zamierza podjąć się inwestycji w postaci kanalizacji deszczowej, powinna wybrać sprawdzoną firmę. Po czym ją poznać? Przede wszystkim po ukończonych inwestycjach, o których możemy przeczytać np. na stronie internetowej firmy, takiej jak http://ptbborkowski.pl, opiniach klientów, ofercie czy kontakcie z przedstawicielami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =