Audyt podatkowy – czym jest i w jakim celu się go wykonuje?

Polski system podatkowy przysparza przedsiębiorcom wielu problemów. Duża ilość wyjątków i zmienność przepisów powoduje, że prowadzenie standardowej działalności księgowej obarczone jest dużym ryzykiem. Nawet niewielki błąd może po jego wykryciu doprowadzić do nałożenia dotkliwych kar pieniężnych, naliczanych często wstecznie. Dlatego tak ważne jest, by przynajmniej raz w roku prowadzący działalność gospodarczą przeprowadzali skrupulatną kontrolę rozliczeń finansowych. 

Analiza dokumentacji

Kontrola ta, nazywana inaczej audytem podatkowym, przeprowadzana jest najczęściej przez podmiot zewnętrzny. Polega na analizie wszystkich istotnych dokumentów zawierających informacje o obrotach firmy. Badaniu podlegają więc faktury, umowy dotyczące wykonywania usług, księgi podatkowe i inne dowody świadczące o powstaniu obowiązku podatkowego. Elementem analizy są procedury księgowe, którymi posługuje się przedsiębiorstwo. Rezultatem audytu finansowego jest ocena prawidłowości rozliczeń przeprowadzanych przez dział księgowości. Do oceny tej mogą być także dołączone zalecenia dotyczące wdrożenia w życie odpowiednich zmian. Audyt przeprowadzany jest przez wyspecjalizowane firmy, a z ofertą tego typu można się zapoznać choćby na stronie https://assente.pl/.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + 2 =